Home

Welkom bij KopTop, de vereniging van recreatieondernemers in de regio Waterreijk Weerribben Wieden.

Op deze site vindt u alle informatie die interessant is voor een ondernemer in deze prachtige regio. U ontmoet het bestuur, de andere leden van de vereniging, passende aanbiedingen, tips en relevante branche informatie voor uw bedrijf!   

 

 Voorzitter Teun Boxum neemt afscheid van KopTop

Na tien jaar lang zich als boegbeeld van KopTop ingezet te hebben voor de Toerisme & Recreatiebranche in de gemeente Steenwijkerland, neemt Teun Boxum aankomende Algemene Ledenvergadering officieel afscheid. 

Naast deelname aan de Stuurgroep Toeristische Ontwikkeling Steenwijkerland, heeft Teun zich ook hard gemaakt voor diverse projecten aangaande dit gebied, waaronder de overlast van waterplanten, de Bosbus en het electrisch varen.

Dat Teun gemist gaat worden staat buiten kijf, geven de bestuursleden aan. Roel van Hoorn, eigenaar van o.a. Villapark De Weerribben, zal het stokje van Teun overnemen. Roel is al enkele jaren bestuurslid van KopTop en heeft in deze tijd al veel deelgenomen aan externe overleggen en projecten, waaronder het Ondernemersplatform, de MarketingRaad en het kernteam Nieuw Nationaal Park.

Teun geeft aan dat de Toerisme & Recreatiebranche een zeer dynamische branche is waar in korte tijd veel is gebeurd en veranderd. Ondanks dat Teun zich nog zeer verbonden voelt met alle ontwikklingen, vindt hij het ook tijd om iemand anders zich hierover te laten buigen. 

Teun zal na de Algemene Ledenvergadering op maandag 10 april aanstaande officieel afscheid nemen van alle leden en samenwerkingspartners en Roel officieel beëdigen als de nieuwe voorzitter van KopTop.  

Bericht geplaatst op: 2017-04-04


Kernteam Nieuw Nationaal Park presenteert haar eindadvies

Van eind februari 2015 tot eind 2016 is het kernteam transitie Nationaal Park Weerribben-Wieden bezig geweest met het formuleren van een aanpak om tot een toekomstbestendige organisatie voor het Nationaal Park te komen.
 
De aanleiding hiervoor lang in het besluit van de Provinciale Staten van de Provincie Overijssel in het najaar van 2014 om een betere verankering van het Nationaal Park in het gebeid zelf te bevorderen. Provinciale Staten riep de stakeholders in het gebied op hiertoe initiatief te nemen. Aan die oproep is door de gemeente Steenwijkerland gehoor gegeven onder de conditie dat ook andere gebiedspartijen (bewoners, ondernemers en terreinbeheerders) voldoende meerwaarde zien om samen energie te steken in het ontwikkelen van een Nationaal Park nieuwe stijl.

Nu, na twee jaar, is het eindadvies klaar en zal deze op 10 april gepresenteerd worden aan het college van B&W en de gemeenteraad.
 
Wilt u het eindadvies ontvangen, dan bent u van harte welkom deze op te vragen via info@koptop.nl
 

Bericht geplaatst op: 2017-04-04


KopTop dient zienswijze in op concept Omgevingsvisie Steenwijkerland

De Omgevingsvisie is een belangrijk document. Het is de kapstok voor beleid, programma’s en projecten rondom ruimtelijke ontwikkelingen en alles wat daar mee samenhangt.

In de Omgevingsvisie wordt beschreven hoe Steenwijkerland er in 2030 uit ziet. Ook dan willen we een levendige en aantrekkelijke gemeente zijn. In de Omgevingsvisie wordt beschreven wat nodig is om dat beeld daadwerkelijk te realiseren. De thema’s zijn Landelijk gebied, Karakteristieke kernen en Vestingstad Steenwijk. De Omgevingsvisie geeft een antwoord op de vraagstukken en uitdagingen die we met elkaar hebben geformuleerd bij het maken van de Toekomstagenda Steenwijkerland.

De concept-Omgevingsvisie (pdf, 955 KB) ligt van 11-01-2017 t/m 21-02-2017 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. Er is ook een samenvatting.
Over de concept-Omgevingsvisie kan iedereen t/m 21-02-2017 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan: burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD, Steenwijk.

Ook KopTop heeft haar zienswijze op de concept omgevingsvisie ingediend. Deze kunt u hier terugvinden.

 

Bericht geplaatst op: 2017-02-16